Lightbyjuul

SF sten Normalsten grå med Cosmos 0,6W LED lampe

Fra 

Monteret med Cosmos-lampen som har en diameter på 30mm og et forbrug på kun 0,6W pr. time.

Lampen har en lille rustfri stålkant, hvilket gør den let og enkel. Når lampen er monteret, flugter den med overfladen.

Lamperne er produceret med en kelvin således de giver et varmt lys. Cosmos og Sirius lamperne har samme kelvin.

Cosmos-lampen har en spredningsgrad på 125 grader.

Cosmos-lampen forbruger 0,6W pr. time.  Lyser 0,6W-lampen i 1666 timer, har den forbrugt 1 KW, som svarer til ca. 2,25 kr.

SF sten kan tilsluttes lys dæmper og Wi-Fi kontroller.

SF sten som lampe, nu med mange muligheder

Klik på billedet for at se det fuld skærm.


Se hele monteringsvejledningen her
Selvom vi 'bare' har opfundet en sammensætning af allerede eksisterende produkter, har vi alligevel kunne få et patent på denne opfindelse. Da vi har opfundet det man kalder en ny funktion af en flise, da den nu er blevet integreret med en lyskilde, og fungerer som en lampe. Ved at opnå en patentrettighed, har man som udgangspunkt 20 år, hvor ens produkt ikke må kopieres og / eller sælges, medmindre man fra opretshaver har fået overdraget licens til dette. Ud over patentrettigheder har man på alle nye opfindelser eller design, det der kaldes for ophavsrettighed. Det er en rettighed som følger ophavshaver i 70 år efter offentliggørelse af produktet eller et design. Alle brud på patent og ophavsret afgøres ved retslig instans.

Alle LigthByJuul-produkter er CE-godkendt og certificeret.
Alle vores produkter gennemgår en lang række tests og certificeringer inden de kommer på markedet.
CE