Lightbyjuul

Juulius 3 lampe

Fra 

Juulius 3 3W LED lampen er en lille enkelt lampe med en kraftigere lyskegle end Juulius 1

Juulius 3-lampe er god til steder der skal lyses kraftigt op. Det kan være søjler, store vægge eller træer.

Lyskeglen får lov at markere med sin kraftige lyskegle. Lamperne giver en dybde og et spil mellem dine buske og træer.

Juulius-lampen har en diameter på 40mm og et forbrug på kun 3W pr. time.

Lampen har en blank rustfri stålkant, hvilket gør den let og enkelt, selv med sin store lysstyrke.

Lamperne er produceret med en kelvin således de giver et varmt lys. Cosmos og Juulius lamperne har samme kelvin.

Juulius-lampen lyser med en kraftigere lyskegle og har en spredningsgrad på 35 grader.

Juulius 3-lampen forbruger 3 W pr. time. Lyser 3W-lampen i 333 timer, har den forbrugt 1 KW, som svarer til ca. 2,25 kr.

Juulius-lampen kan tilsluttes lys dæmper og Wi-Fi kontroller.

Lille og enkel lampe i sit design med en kraftig lysstyrke, der giver mange muligheder

Klik på billedet for at se det fuld skærm.


Se hele monteringsvejledningen her
Selvom vi 'bare' har opfundet en sammensætning af allerede eksisterende produkter, har vi alligevel kunne få et patent på denne opfindelse. Da vi har opfundet det man kalder en ny funktion af en flise, da den nu er blevet integreret med en lyskilde, og fungerer som en lampe. Ved at opnå en patentrettighed, har man som udgangspunkt 20 år, hvor ens produkt ikke må kopieres og / eller sælges, medmindre man fra opretshaver har fået overdraget licens til dette. Ud over patentrettigheder har man på alle nye opfindelser eller design, det der kaldes for ophavsrettighed. Det er en rettighed som følger ophavshaver i 70 år efter offentliggørelse af produktet eller et design. Alle brud på patent og ophavsret afgøres ved retslig instans.

Alle LigthByJuul-produkter er CE-godkendt og certificeret.
Alle vores produkter gennemgår en lang række tests og certificeringer inden de kommer på markedet.
CE